JÄSTBOLAGET – DIN PARTNER FÖR KONTRAKTSTILLVERKNING AV SPECIALJÄST

Jästbolaget har bred erfarenhet av kontraktstillverkning av specialjäst för flera olika applikationer. Vi är er professionella partner från utvecklingsstadium till industriell produktion, och producerar den volym och kvalitet ni efterfrågar från er specifika jäststam. 

HÖG KVALITET

Om ni behöver en pålitlig partner för att producera en speciell jäststam, har Jästbolaget resurser, kunskap och kompetens att leverera en produkt med hög och jämn kvalitet. Med vår djupa kunskap om tillverkning av alla typer av jäst erbjuder vi kundanpassade lösningar för både pilotprojekt och fullskalig produktion.

MODERNT UTVECKLINGSLABORATORIUM

Vår anläggning utanför Stockholm är utrustad med moderna odlings- och laboratoriefaciliteter där vi utvecklar produktionsmetoder för specialjäststammar från laboratorie- och pilotskala till industriell produktion. Vår specialjästodling är baserad på traditionella råvaror för jästproduktion såsom melass, ammoniak, spårämnen och vitaminer.

OBEROENDE PRODUCENT

Till skillnad från många andra jästproducenter säljer vi inte egna produkter inom specialjästområdet. Detta innebär att vi är en leverantör, inte en konkurrent – och att vår specialjästproduktion enbart är till för våra kontraktskunder.

SNABB OCH FLEXIBEL SERVICE

Vi har en effektiv, smidig och flexibel organisation som kan garantera snabb och punktlig leverans av er specialjäst i de mängder ni behöver.

HÖGSTA STANDARD INOM SÄKERHET OCH KVALITETSKONTROLL

Förutom att möta kraven från myndigheter, följer vår produktion HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) och Orklas egna kvalitetsystem OFFS. Vi är också certifierade enligt  BRC (global standard för livsmedelssäkerhet).

Vidare är vår produktion koshercertifierad, GMO-fri och vi använder aldrig animaliska råvaror eller allergener.

HÅLLBAR MILJÖHÄNSYN

Vår miljöpolicy är strängare än lagkraven och vi utvecklar ständigt våra metoder för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Förutom att minimera CO2-utsläpp, energiförbrukning och avfall, återvinner vi energi från jäsningsprocessen som genererar värme till kommunens fjärrvärmesystem. De biprodukter vi erhåller från odlingsprocessen omvandlas till naturliga växtgödselprodukter.

HÖGT VÄRDE TILL KONKURRENTKRAFTIGA PRISER

Vi garanterar hög kvalitet och pålitliga leveranser av våra specialjästprodukter till konkurrenskraftiga priser.

Jästen urvattnas

Recept, inspiration och bakskola!

Det är roligt. Det är gemenskap. Det ger glädje. På kronjäst.se hjälper vi dig att lyckas med bakningen.