Jästbolagets produktionsanläggning i Rotebro

Välkommen till Jästbolaget

Jästbolaget har sedan 1893 producerat jäst i Sollentuna och är idag Nordens ledande producent och leverantör av jäst och jäsbaserade produkter, alltid med omtanke om människor och miljö. Vi är marknadsledande på den svenska och norska marknaden och har även en betydande export.

Jäst är en levande organism, som i tillverkningsprocessen ges de gynnsammaste villkoren för tillväxt. Jästtillverkning är en avancerad biokemisk process som sker i vår högt automatiserade anläggning. Med lång erfarenhet och skickliga anställda producerar vi olika sorters jäst av hög kvalitet för bl.a. bakning, vintillverkning och djurfoder. Vi bedriver ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram nya produkter och applikationer samt att förbättra befintliga.

Då jäst är en färskvara är det ett mervärde att kunna köpa just svensk jäst för dig som är verksam i Sverige. Det innebär att den jäst du köper är så färsk som möjligt och har färdats kortast tänkbara sträcka innan den når dig. Det tjänar både du och miljön på.

Tack vare vår moderna anläggning, kompetenta medarbetare och högkvalitativa jästprodukter är vi den största tillverkaren av bagerijäst i de nordiska länderna. Företaget har idag 55 anställda och producerar cirka 20 000 ton jäst per år.

Jästbolaget är en del av KåKå Group som ingår i Orkla Food Ingredients, ett av Orkla ASA:s 12 portföljbolag.

Paketeringsmaskin

Våra värderingar

ETT MODIGT, PÅLITLIGT OCH INSPIRERANDE FÖRETAG

Våra värderingar hjälper oss beskriva hur vi vill vara mot varandra och hur vi tar hand om våra kunder. Värderingarna beskriver också vårt arbetssätt och vår företagskultur. Alla förstår vad som förväntas av var och en och vår värdegrund hjälper oss att nå våra mål.

MODIG

Att vara modig betyder att vara nyskapande och ambitiös – vi ska leverera i världsklass!

Mod är det som ska föra oss framåt, hjälpa oss att våga och att ta nödvändiga risker. Modiga människor sätter höga mål och älskar att vinna. Det krävs mod för att våga säga till om något är fel, för att föra svåra samtal och för att ta tuffa beslut.

PÅLITLIG

Mod balanseras av pålitlighet. Vi håller vad vi lovar och vi tar ansvar; gentemot konsumenter, kunder, ägare och vårt samhälle. Ansvarstagande människor levererar. De är professionella, kunniga och inger förtroende.

Vi tänker och arbetar långsiktigt – och vi tacklar problem som uppstår längst vägen. Vi kombinerar hög energi med stor uthållighet. Du kan lita på oss.

INSPIRERANDE

Inspiration skapar energi, glöd och spänning. Vi inspirerar våra konsumenter, kunder, partners och varandra. Inspirerande människor brinner för att lyckas och skapar hela tiden något nytt.

Orklas värderingar

Vision och affärsidé

Jästbolagets vision är att skapa naturlig jäskraft med omtanke om människor och miljö.

Vår affärsidé är att vara den ledande nordiska producenten och samarbetspartnern av naturliga jäst- och jäsbaserade produkter.

Vår historia

Jäst är en produkt som funnits länge och som aldrig går ur tiden. Nästan likadant är det med oss på Jästbolaget. Företaget har sedan 1893 producerat färsk svensk jäst i Sollentuna, norr om Stockholm. Samtidigt som såväl jästen som Jästbolaget varit med ett tag så har vår anläggning och produktion förändrats helt och hållet sedan starten. Vi håller helt enkelt fast vid vissa av våra gamla traditioner på samma gång som vi är ett nytänkande och innovativt företag. Alltid med omtanke om såväl människor som miljö.

Här kan du läsa mer om några milstolpar i vår historia.

Jästbolagets personal kring sekelskiftet

En del av KåKå Group och Orkla Food Ingredients

Jästbolaget är en del av KåKå Group som ingår i Orkla Food Ingredients, ett av Orkla ASA:s 12 portföljbolag.

Orkla ASA är noterat på Oslobörsen.

Recept, inspiration och bakskola!

Det är roligt. Det är gemenskap. Det ger glädje. På kronjäst.se hjälper vi dig att lyckas med bakningen.