Produkter och tjänster

Jästbolaget producerar och utvecklar jäst och jästbaserade produkter till såväl bagerier, industri, vin-, öl- och spritproducenter samt till slutkonsumenter för hemmabakning. Vi erbjuder även kontraktstillverkning av unika jäststammar.

Konsumentprodukter

Färsk jäst i form av KronJäst för Söta Degar, KronJäst för Matbröd och KronJäst Ekologisk jäst säljs i detaljhandeln i paket om 50g. De två förstnämnda sorterna finns också som torrjäst.

Vi har även utvecklat produkter med levande surdegskultur för förenkling av surdegsbakande, KronJäst Surdeg Råg och KronJäst Surdeg Fullkornsvete.

Mer information om våra konsumentprodukter hittar du på kronjäst.se.

Förpackningslinje Kronjäst

Jäst till bageri och industri

Färsk bagerijäst säljs som blockjäst, granulat eller jästlösning. Granulat är färskjäst i form av flingor med en högre torrhalt än vanlig färskjäst. Granulat löser sig snabbare eftersom den är finfördelad, vilket ger fördelar i produktionen speciellt för bagerier med jästlösningsstationer.

För stora bagerier finns även färdig jästlösning som levereras med tankbil, vilket förenklar hanteringen för bageriet. För medelstora bagerier finns även jästlösning i containrar. Jästlösning ger många gånger en mer rationell hantering i bageriet och minskar miljöbelastningen eftersom inget förpackningsmaterial förekommer.

Vi säljer även torrjäst vars fördelar bland annat är lång hållbarhet och det faktum att den inte kräver kylförvaring. För beställning av våra industriprodukter vänligen kontakta KåKå. Mer information hittar du här.

Degknådning

Acrylow- Reducerar bildandet av akrylamid

Acrylow är en patenterad jäststam. En naturlig produkt som reducerar bildandet av akrylamid i livsmedel. EU-kommissionen arbetar aktivt med att finna sätt att sänka konsumenternas intag av akrylamid, ett ämne uppstår i värmebehandlade livsmedel och utgör en potentiell hälsofara.

Produkter som omfattas är bland annat bröd- och bageriprodukter så som kakor och kex, kaffe, potatissnacks, frukostflingor mm. Den aktiva jäststammen, Acrylow, innehåller det naturliga enzymet asparaginase som reducerar bildandet av akrylamid. Produkten kan användas i fullskalig produktion och reducerar akrylamidhalten med upp till 93 % beroende på kategori och produkt.

Mer information hittar du här. För beställning, vänligen kontakta KåKå.

Acrylow

Kontraktstillverkning

Söker du en tillförlitlig partner för att producera en speciell jäststam har Jästbolaget resurserna och kunskapen att hjälpa dig utveckla och producera en högkvalitativ, jämn och pålitlig produkt efter dina unika behov och specifikationer. På uppdrag av internationella kunder tillverkar vi jäst för vin-, öl- och destillationsjäst, och vi har idag ca 15% av världsmarknaden av vinjäst. Vi tillverkar också jästkultur och foderjäst, som primärt används till nötkreatur.

Mer information om vår kontraktstillverkning hittar du här.

Vinfat

Recept, inspiration och bakskola!

Det är roligt. Det är gemenskap. Det ger glädje. På kronjäst.se hjälper vi dig att lyckas med bakningen.