Jästbolagets personalpolicy

TYDLIGT LEDARSKAP

Medarbetarnas motivation och engagemang är avgörande för vår möjlighet att nå långsiktig lönsamhet och tillväxt. Vi ställer därför höga krav på våra ledare att vara föredömen för alla andra och förena sitt ledarskap med att utveckla processer, arbetssätt och organisation.

PERSONLIG UTVECKLING

Våra medarbetares personliga utveckling är avgörande för att nå våra målsättningar. Vi skapar förutsättningar för personlig utveckling genom exempelvis utbildning, kurser, intern arbetsrotation, föreläsningar, handledning och utvecklande feedback.

FRISKVÅRD

Med mål om en frisk och sund arbetsplats uppmuntrar vi våra medarbetare till sunda levnadsvanor. Som anställd kan du exempelvis träna i vårt eget gym, ta ett dopp i vår pool eller utnyttja det årliga friskvårdsbidraget till valfri fysisk aktivitet.

ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö handlar om så mycket mer än de lokaler vi arbetar i eller att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Det handlar även om organisationen. Vi skapar en organisation med tydliga värderingar och mål, delaktighet och gott ledarskap. En organisation som driver företaget framåt genom arbetsglädje och hjälper alla att lyckas i sitt arbete.

 

Våra värderingar

ETT MODIGT, PÅLITLIGT OCH INSPIRERANDE FÖRETAG

Våra värderingar hjälper oss beskriva hur vi vill vara mot varandra och hur vi tar hand om våra kunder. Värderingarna beskriver också vårt arbetssätt och vår företagskultur. Alla förstår vad som förväntas av var och en och vår värdegrund hjälper oss att nå våra mål.

MOD

Att vara modig betyder att vara nyskapande och ambitiös – vi ska leverera i världsklass!

Mod är det som ska föra oss framåt, hjälpa oss att våga och att ta nödvändiga risker. Modiga människor sätter höga mål och älskar att vinna. Det krävs mod för att våga säga till om något är fel, för att föra svåra samtal och för att ta tuffa beslut.

PÅLITLIGHET

Mod balanseras av pålitlighet. Vi håller vad vi lovar och vi tar ansvar; gentemot konsumenter, kunder, ägare och vårt samhälle. Ansvarstagande människor levererar. De är professionella, kunniga och inger förtroende.

Vi tänker och arbetar långsiktigt – och vi tacklar problem som uppstår längst vägen. Vi kombinerar hög energi med stor uthållighet. Du kan lita på oss.

INSPIRERANDE

Inspiration skapar energi, glöd och spänning. Vi inspirerar våra konsumenter, kunder, partners och varandra. Inspirerande människor brinner för att lyckas och skapar hela tiden något nytt.

Recept, inspiration och bakskola!

Det är roligt. Det är gemenskap. Det ger glädje. På kronjäst.se hjälper vi dig att lyckas med bakningen.