Norrviken

Vårt ansvar

Jämfört med andra industriella verksamheter har våra jästprodukter mindre miljöpåverkan. Vår produkt är naturlig och ofarlig för miljön både vid odlingen och vid användandet. Produktionen av jäst påverkar dock alltid miljön på olika sätt. Vår verksamhet regleras därför genom myndighetstillstånd med gränsvärden uppsatta för bland annat buller, utsläpp av spillvatten till reningsverket och kylvatten till sjön Norrviken.

Miljö

Miljö är en väldigt viktig fråga för oss. Förutom att följa uppsatta regelverk arbetar vi därför ständigt för att minimera vårt klimatavtryck både globalt och lokalt. Nedan kan du läsa fler exempel på hur vår verksamhet påverkar miljön samt vad vi gjort och vad vi planerar att göra för att minska vår miljöpåverkan ytterligare i framtiden.

TILLVERKNINGSPROCESSEN

Vid tillverkning av jäst tillförs näring i form av melass som är en sockerlösning med ett betydande innehåll av många andra ämnen. Sockret omvandlas med jäsningsteknik till biomassa (jästceller), energi och koldioxid. Melassen är en förnyelsebar råvara och jäsningen ger därför inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären.

DÄRFÖR LUKTAR DET FRÅN FABRIKEN

Under jäsningen bildas förutom jästceller också andra produkter såsom bl.a. svavelföreningar och högre alkoholer. Koncentrationen av dessa ämnen är mycket låg i luften som lämnar processen, men eftersom människans luktsinne är speciellt känsligt för svavelföreningar kan man ibland märka dessa lukter i närområdet. Utsläppen är dock helt ofarliga. Vi jobbar kontinuerligt med att på olika sätt reducera lukterna.

ÅTERVINNINGSBARA FÖRPACKNINGAR

För våra förpackade jästprodukter används vaxat papper, kartong, plastfilm, SRS-returbackar eller wellpapp. Dessa material kan återvinnas på vanligt sätt. Mer än 25 % av jästen levereras dessutom som färdig jästlösning utan förpackningsmaterial och distribueras med tankbil eller containrar.

Paketeringslinjen
 alt=

BIOPRODUKTER SOM GÖDER JORDBRUKET

Då jästen separerats ifrån jäsningsvätskan återstår ett kraftigt syreförbrukande spillvatten. Istället för att leda det till det kommunala reningsverket upparbetar vi det till två biprodukter. Den ena är flytande vinass, med hög kväve- och kaliumkoncentration. Den andra är halvfast vinass och innehåller hög halt kaliumsalter. Båda dessa biprodukter återförs som gödningsmedel till jordbruket och ingår därmed i kretsloppet.

SMART ENERGIÅTERVINNING

Vid jäsningen utvecklas värme som kyls ned med kylvatten. Energin i det uppvärmda kylvattnet tas tillvara i en värmepump och överförs till fjärrvärmenätet och minskar därigenom behovet av värmeproduktion med andra energislag. Energiproduktionen i värmepumpen är ca 30 GWh och denna värmemängd räcker till uppvärmning av 1 500 villor.

 

VI STÖDJER NATURSKYDDSFÖRENINGENS ARBETE FÖR ATT RÄDDA BINA

Att arbeta långsiktigt med hållbarhet och miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtat. Bin är mycket viktiga för svensk matproduktion och inte minst avgörande för vår jästproduktion då vi använder betmelass som näringskälla när jäst odlas. För Jästbolaget är det ett enkelt val att stödja Naturskyddsföreningens kampanj ”Operation: Rädda bina”. Läs mer här.

MAXADE TRANSPORTER FÖR MINIMAL PÅVERKAN

Transporterna till grossister, bagare och handel sker med kylbil. Något fungerande alternativ finns tyvärr inte för närvarande. Däremot har vårt kyllager som byggdes 2014 eliminerat behovet av transporter till externa lager. Genom att köra med så fullastade bilar som möjligt från vår anläggning minimerar vi koldioxidutsläppen. Vår huvudsakliga råvara, melassen, kommer på järnväg från Skåne eller med båt från närliggande länder inom Europa.

Jästbolagets silos
 alt=

 JÄSTBOLAGETS MILJÖPOLICY

 • Vi beaktar lagar och förordningar som minimikrav och bedriver ständigt förbättringsarbete utifrån uppställda miljömål.
 • Vi följer Orklas riktlinjer för hållbarhetsarbete.
 • Vi hushåller med naturresurser, undviker spill samt begränsar avfall och föroreningar.
 • Vi redovisar vår miljöpåverkan och kommunicerar miljöfrågor med kunder och övriga intressenter.
 • Vi beaktar alltid miljöfrågor vid upphandling.

MILJÖMÅL

 • Arbete med övergripande mål från Orkla EHS 2020. Energi-, CO2-, avfall- och vattenreduktion samt ökad källsortering.
 • Åtgärdsplan för luktreducerande insatser till avloppsvatten och indunstare.

NYLIGEN VIDTAGNA MILJÖÅTGÄRDER

 • Värmepannan som tidigare har eldats med fossil olja har byggts om och drivs nu av bioolja. Det har medfört att vi minskat vårt koldioxidavtryck i värmeproduktionen med 96%.
 • Wellpappkartonger för konsumentjäst har ersatts med ett retursystem av plastbackar (SRS).
 • Vi jobbar med ständiga förbättringar för att minska kassationer och variationer i processen.
 • Ny videokonferensutrustning minskar behovet av att resa för att delta i interna möten inom Orkla-gruppen.
 • Mängden av inkommande reklam har reducerats genom revidering av adressregister och begäran av begränsade utskick.
 • Källsortering av matavfall, plast och hushållsavfall har införts för de anställda i personalmatsalen.
Granulatjäst

Kvalitet

Kvalitetsarbetet är en av våra viktigaste arbetsuppgifter på Jästbolaget. Att ständigt arbeta med förbättringar är nödvändigt för att bibehålla högsta kvalitet i allt vi gör.

Jästbolagets kvalitetspolicy

Jästbolaget ska möta kundens förväntningar på produkter och tjänster med hjälp av gedigen kunskap, innovation och ständiga förbättringar samt vara den leverantör som kunden föredrar.

I all verksamhet ska vi minst uppfylla myndigheternas krav och vår arbetsplats och våra produkter ska alltid vara säkra. Vi arbetar enligt HACCP och med kvalitetsledningssystem baserat på OFSS (Orkla Foods Safety Standard), BRC, KRAV och Kosher.

Kvalitetscertifikat

Jästbolaget är certifierade enligt BRC (Global Standard for Food Safety) och KRAV. Vi kontrolleras även regelbundet av Orkla utifrån koncernens interna standard.

Vår jäst är Koshercertifierad och vi har inga GMO-produkter eller produkter med animaliskt ursprung. Våra jästprodukter innehåller inga ingredienser från EU-listan över allergener (EG 1169/2011 med ändringar) eller tillsatser som utvunnits ur dessa.

Recept, inspiration och bakskola!

Det är roligt. Det är gemenskap. Det ger glädje. På kronjäst.se hjälper vi dig att lyckas med bakningen.