Sylvia

Namn: Sylvia
Titel: Utvecklingsingenjör
Anställd sedan: 2019                                                                         

Vad innebär din yrkesroll?
Jag driver produkt- och processutveckling. Vilket i korthet innebär produktionssupport och att driva de utvecklingsarbeten vi jobbar med på Jästbolaget.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Det är väldigt olika och har mycket att göra med de projekt jag arbetar med för tillfället. Jag ska såklart finnas till hands när det händer saker i produktionen. Jobbet innebär både administrativt arbete och sen är jag ju en hel del ute på labbet.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Det är ju en rätt liten verksamhet så jag kan vara med en hel del och påverka. Det är utvecklande och jag lär mig saker hela tiden, vilket är väldigt positivt.

Var gör du för att fortsätta utvecklas i ditt arbete?
Jag har väldigt bra kollegor där alla är intresserade och vi hjälps åt. Vi lär av varandra och med våra olikheter och bakgrunder för vi in olika perspektiv i det vi jobbar med. Jag deltar även i kurser och konferenser. Eftersom vi har många nya projekt hela tiden så lär jag mig nya saker även i dem. Dessutom har vi kontakter inom universitet och liknande där jag lär mig massor.

Hur skulle du beskriva kulturen och dina kollegor på Jästbolaget?
En familjär stämning, väldigt positivt. Alla är snälla och hjälpsamma här. Det hittar man inte överallt.

Vilka egenskaper är viktiga för att trivas och lyckas på Jästbolaget?
Vara bra på, och tycka om att samarbeta. Vara flexibel. Inte bara se till sin egen del utan se till helheten. Vara kreativ och lösningsorienterad.

Våra värderingar är Modig, Pålitlig och Inspirerande, kan du ge ett exempel på en av dem från ditt arbete?
Inspirerande. Inte vara en nejsägare utan gå in i saker med en positiv attityd. Inspirera till att hitta lösningar istället för att fokusera på problem.

Vad är det bästa med att arbeta på Jästbolaget?
Det är en trevlig arbetsplats och väldigt roligt att jobba med jäst. Jäst är en häftig organism!

Sylvia

Recept, inspiration och bakskola!

Det är roligt. Det är gemenskap. Det ger glädje. På kronjäst.se hjälper vi dig att lyckas med bakningen.