Marianne

Namn: Marianne
Titel: Projektledare
Anställd sedan: 2012                                                                           

Vad innebär din yrkesroll?
Jag är med och leder olika projekt från idé till implementering och driftsättning på plats. I projektet så är jag den som är ansvarig för tid, ekonomi och omfattning.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Det är en stor variation på mina dagar baserat på vilka projekt som är igång och i vilken fas projekten är i. Ofta är det något möte där vi diskuterar igenom vad som ska hända, jag får feedback och åsikter från produktionen så att införandet går så smidigt som möjligt. Jag är även med i produktionen för att se till att det går bra med exempelvis nya installationer. Dokumentation och instruktioner är också en del av min vardag.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Att mitt arbete är varierande och att nya projekt innebär att jag får möjlighet att lära mig nya saker. För mig är det viktigt att utvecklas.

Var gör du för att fortsätta utvecklas i ditt arbete?
Jag driver många olika projekt och lär mig nya saker under projektens gång.

Hur skulle du beskriva kulturen och dina kollegor på Jästbolaget?
Jästbolaget är ett företag med lång tradition och anor långt bak i tiden. En del av mina kollegor har jobbat här längre, andra är nya från skolan. Vi har en blandad grupp och i den en bra gemenskap.

Vilka egenskaper är viktiga för att trivas och lyckas på Jästbolaget?
Eftersom vi är relativt få som jobbar på Jästbolaget är det viktigt att våga göra olika saker och inte enbart göra ”sina” arbetsuppgifter utan hjälpas åt så mycket som möjligt.

Våra värderingar är Modig, Pålitlig och Inspirerande, kan du ge ett exempel på en av dem från ditt arbete?
Modig. Jag tar mig gärna an nya projekt och nya utmaningar. Inte rädd för att ta tag i nya saker.

Vad är det bästa med att arbeta på Jästbolaget?
Jag får utveckla mig genom att driva projekt av olika karaktär och omfattning. Känner även att jag jobbar med bra produkter som bidrar till samhället.

www.kronjast.se

Recept, inspiration och bakskola!

Det är roligt. Det är gemenskap. Det ger glädje. På kronjäst.se hjälper vi dig att lyckas med bakningen.